5 ÅRS GARANTI

Förlängd garanti

Från och med den 1 juni 2008 förlänger Brunswick Marine in EMEA garantin till 5 år på Verado-,

OptiMax- och fyrtakts utombordsmotorer om villkoren för denna förlängda garanti uppfylls. En del

länder kan välja att implementera programmet vid ett annat datum.  

 

Den totala garantiperioden är fabriksstödd och ger samma omfattande garantitäckning som

Mercury Marines vanliga tillverkargaranti (inklusive arbete) för fel som orsakats av defekter på

material eller utförande. Den förlängda garantin på 5 år täcker reparation eller utbyte efter behov, alla

delar som visar sig vara defekta vad gäller material eller utförande vid normal användning under

gällande garantiperiod. Alla delar som byts ut under garantin anses vara en del av originalprodukten

och garantin på sådana delar upphör att gälla samtidigt som den ursprungliga produktgarantin.  

 

 

Förutsatt att villkoren i den utökade garantin har uppfyllts, börjar denna extra garanti att gälla när den

vanliga begränsade fabriksgarantin upphör att gälla. Den förlängda garantin upphör att gälla vid

försummelse att följa något av villkoren för förlängd garanti.

Återstående garantitid kan överlåtas till en efterföljande köpare vid korrekt omregistrering av

produkten.  

 

Villkor för förlängd garanti

Mercury Marines specificerade inspektionsrutin före leverans av utombordaren måste utföras och

dokumenteras av din återförsäljare.

En auktoriserad serviceverkstad * måste utföra de rekommenderade kraven på rutinmässig service-

/underhåll och reparationer och loggföra dessa hos Mercury.

De rekommenderade serviceintervallen och underhållsrekommendationerna måste följas efter

3 mån., 12 mån., 2 år, 3 år, 4 år, 5 år eller 20 tim., 100 tim., 200 tim., 300 tim., 400 tim., 500 tim.,

600 tim., beroende på vad som inträffar först.  

 

Ytterligare garantiinformation och villkor

Ytterligare information om utombordarens policy och villkor för fabriksgarantin finns att läsa i driftsoch

underhållshandboken (se ”Garantiinformation”).

 


<<Tillbaks!

5 årig garanti!


Senast ändrad: 15 november 2011

 

Copyright © 2000 Bällsta Marinservice.