Frågor & Svar om alkylatbensin

Kan jag köra min 2-taktare från 70-talet, 80-talet eller 90-talet på alkylatbensin?

Ja, alla 2-takts motorer som kan köras på 95 oktanig bensin, kan använda alkylatbensin i stället. Dock bör man kontrollera att man har fräscha packningar/slangar i bränslesystemet på äldre motorer/maskiner. Men detta skall man alltid göra oavsett vilken bensin man kör på.

Finns det några "maskinella" risker med alkylatbensin?

Inga problem har rapporterats. Möjligen skulle det finnas en något ökad risk för att gamla packningar/slangar torkar och börjar läcka. Man skall dock vara uppmärksam även med vanlig bensin.

Är det lägre energiinnehåll i alkylatbensin?

Ja, det teoretiska energiinnehållet (densiteten) är något lägre för alkylatbensin jämfört med 95-oktanig bensin. Men eftersom alkylatbensin är en produkt som har en bättre förbränning i motorn så uppvisas ingen ökad bränsleförbrukning. Rapporter från Båtbranschen hävdar t.o.m. att man erhåller en bränslebesparing.

Vad är alkylatbensin?

Alkylatbensin är ett resultat av alkylering vilket innebär att omättade kolväten av typ propylen, butylen och amylen slås samman till isoheptan och isooktan, båda med högt oktantal.

Vad är det för skillnad på alkylat och akrylat?

"Alkylat" är en petroleumprodukt som används som bränsle och "akrylat" är en plast som bl.a. används i färger.

Vad gör alkylatbensinen som inte vanlig bensin gör?

Alkylatbensin påverkar inte vår miljö på samma sätt som den vanliga bensinen gör. Detta beror på att alkylatbensinen i stort sett är fri från aromater, olefiner, svavel samt bensen, vilka är de hälso- och miljöskadligaste komponenterna i den vanliga bensinen.

Vad är fördelarna med alkylatbensin?

Fördelarna är framförallt relaterade till miljö- och hälsofrågor. Avgaser från en 2-taktare som körs på vanlig bensin är betydligt mer skadliga för din miljön och din hälsa än vad alkylatbensinens är. Alkylatbensinen är heller inte lika giftig för vattenlevande organismer.

Varför är det viktigt att använda alkylatbensin i 2-taktsmotorer?

För att minska riskerna för användaren och för den omgivande miljön.

En tvåtaktare är en utmärkt motor med bra vridmoment och låg vikt per hk men äldre 2-taktsmotorer släpper tyvärr ut, helt oförbränt, upp till 25 % av det förbrukade bränslet. Detta är ett allvarligt miljöproblem, isynnerhet i insjöar och havsvikar.

Kan jag köra min gräsklippare på alkylatbensin?

Ja, det går utmärkt till både 2-takt och 4-takt. det är vanligast med 4-taktsmotorer på gräsklippare.

Var kan jag köpa alkylatbensin?

Alkylatbensin i dunk kan köpas på de flesta bemannade bensinstationer. Ett 100-tal stationer i Sverige säljer dessutom alkylatbensin på pump. Många drivmedelsleverantörer kan dessutom leverera alkylatbensin i 25-litersdunk, fat eller t.o.m. i tankbil.

Vad kostar alkylatbensinen?

Alkylatbensin i smådunkar (4-5 liter) kostar 20-25:-/l. De stationer som erbjuder alkylatbensin på pump tar ca: 0:50 till 1:50 SEK mer per liter än vad priset på 95 oktanig bensin är. Priset varierar med tillgången på alkylatbensin och priset på världsmarknaden.

Vad skall jag tanka, 2T bränsle eller 4T bränsle?

Du ser i din instruktionsbok om bränslet ska vara blandat med olja (2T) eller vara utan olja (4T). Observera att en del tvåtaktare har egen oljetank och till dessa skall 4T användas. Vilken typ och hur mycket av 2 taktsoljan du behöver framgår av din instruktionsbok. Om du är osäker bör du rådfråga en verkstad.

Kan jag köra min bil på alkylatbensin?

Du skall inte köra din bil på alkylatbensin, då detta bränsle inte uppfyller de krav som biltillverkare ställer. Tillgången på alkylatbensin är också begränsad och den bör alltså användas där den gör mest miljönytta, d v s i 2-taktsmotorer eller mindre 4-taktsmotorer (gräsklippare) där personer utsätts för avgaser på nära håll eller där det rör sig om en känslig miljö.

Kan jag köra min fyrtakts utombordare på alkylatbensin?

Det är till tvåtaktaren alkylatbensinen skall vara i första hand då det är där den gör störst miljönytta.

Kan jag köra min inombordare på alkylatbensin?

Nej. Här gäller samma sak som till en motor i en personbil. Alkylatbensinen uppfyller inte de krav som ställs av tillverkare av inombordare.

Vilken utombordarolja skall jag använda?

För att få högsta miljönytta med alkylatbensinen skall du givetvis använda biologiskt lätt nedbrytbara oljor i din 2-taktare. Observera att det finns två typer av olja, den för utombordare och den för luftkylda (landbaserade) motorer.

Är det värt de extra pengarna?

Att sätta värde på hälso- och miljönytta är upp till varje individ att göra. I vissa situationer i känsliga miljöer är dock alkylatbensin det enda riktiga valet oavsett kostnad.

Var hittar jag närmaste station som säljer alkylatbensin?

De flesta bemannade stationerna har alkylatbensin på 4-5 liters dunkar. Om du letar efter en station med pump så är rekommendationen att ringa oljebolagen eller söka på deras hemsidor.

Vad är det för oktantal på alkylatbensinen?

Oktantalet på standard alkylatbensin är 95 oktan.

Behöver jag byta några delar i min maskin om jag går över till alkylatbensin?

Nej du behöver inte byta några delar. Om du har en gammal motor/maskin bör du dock kontrollera packningarna/slangar en extra gång. Om de är torra så är finns risken för läckage. Detta gäller dock alltid för alla motorer.

Påverkar alkylatbensinen maskinens funktion/prestanda?

Alkylatbensinen påverkar inte på något sätt funktionen/prestanda.

Är det brist på alkylatbensin?

Nej, det är inte brist på alkylatbensin så länge den används till avsett ändamål. Mängden tillgänglig alkylatbensinen kan däremot inte ersätta all vanlig bensin men utgör ofta en blandningskomponent i den.

Varför finns det så få båtmackar med alkylatbensin i pump?

Att sälja bensin omgärdas av ett antal bestämmelser för att skydda människor och miljön. Att installera en alkylatbensinpump på en båtmack blir därmed dyrt och dessutom finns det ont om plats sjömackarna eftersom de ofta ligger på en ponton ute i vattnet eller har begränsad landyta.

Hur länge kan man lagra alkylatbensin på dunk utan att den blir dålig?

Normalt klarar alkylatbensin flera års lagring utan att egenskaperna försämras. Hållbarheten minskar dock om man slarvar med att dra åt korken, låter dunken stå länge i starkt solsken, eller om man på något annat sätt utsätter dunken för höga temperaturer

Kan man blanda alkylatbensin med "vanlig" bensin?

Ja, det går bra, men egenskaperna försämras i takt med ökande andel av vanlig bensin.

 

Har du fler frågor?

E-posta då din fråga till spinfo@spi.se

2004-05-1

 

<<Tillbaka!


Senast ändrad: 14 november 2011

 

Copyright © 1999 Bällsta Marinservice. Alkylat!