se_pic1.jpg (8558 bytes)

 

Rekomenderade åtgärder i samband med vinterförvaring av Mercury / Mariner ubordare!

 

Viktigt! För varje motor finns en service manual som innehåller mer detaljerad information. Angående service intervaller se manualen som är till just din motor.


Åtgärder 2-taktsmotorer

 1. Kontroll av saknade eller lösa delar
 2. Kontroll av manuell startapparat / startsnöre med avseende på slitage (manuella motorer)
 3. Kompressionsprov
 4. Kontroll, eventuellt byte av tändstift
 5. Kontroll av bränslesystem avseende skador och läckage (byte / rengöring av bränslefilter)
 6. Kontroll, eventuellt byte av pumpmembran / kontroll av pumpventiler (vid behov)
 7. Demontering av flottörhus på förgasare för rengöring av ev. harts och slam (vid behov)
 8. Kontroll av separatoljesmörjningens funktion
 9. Kontrollera alla kablar i el- och tändsystemet med avseende på brott, skador i isolationen, lösa kablar och dåligt dragna anslutningar
 10. Kontroll av max. tändförställning
 11. Kontroll av skador i fästbyglar och upphängningsanordning
 12. Byte av olja i växelhus samt packningar vid oljepluggar
 13. Kontroll av backspärrens / grynntippens funktion
 14. Kontroll av propeller med avseende på yttre skador
 15. Rengöring och infettning av propelleraxel
 16. Smörjning av samtliga lagringsställen
 17. Rengöring och infettning av bygelskruvar (endast vissa modeller)
 18. Kontroll av styrning och styrbromsens funktion
 19. Kontroll av upptippningsspärrens funktion eller Power Trim
 20. Kontroll av manuell choke / elektrisk choke
 21. Kontroll av kylvattenpumpens funktion
 22. Kontroll, eventuellt byte, vattenpumpsimpeller (demontering av växelhuset erfordras)
 23. Byte av tätning drivaxelns övre ände (vissa modeller) (demontering av växelhuset erfordras)
 24. Smörjning av drivaxelns övre splines (smörj måttligt) (demontering av växelhuset erfordras)
 25. Smörjning av växelaxelns splines (demontering av växelhuset erfordras)
 26. Kontroll av eventuellt utvändigt läckage i kylmantlar
 27. Kontroll av generatorns laddning (gäller E-modeller)
 28. Kontroll av växelsystemets funktion
 29. Synkronisering av tändning / förgasare
 30. Justering av tomgång i testtank
 31. Kontroll av stoppknappens funktion
 32. Konservering av motor genom insprutning av 3-6 cl konserveringsolja genom varje förgasaröppning under körning med sötvatten. OBS! Gäller ej för OptiMax motorer. (se nedan)
 33. Rengöring av motor under kåpor (vid behov)
 34. Kontroll av separat bensinslang
 35. Kontroll och vid behov  rengöring av lös bränsletank
 36. Rengöring av motor utvändigt
 37. Bättring av lackskador på rigg och växelhus innefattande grund och ytlackering  (vid behov)

Viktigt: Följ alltid instruktionerna som finns att läsa i Instruktionsboken
eller Servicemanualen till din motor.

Åtgärder OptiMax (tillägg utöver vanlig 2-takt)

1. Den enda invärtes konservering som skall göras är att tillsätta "Gasoline
Stabilizer" eller "Marine Fuel Treatment and Stabilizer" i vinterbränslet, varpå
motorn skall köras minst 20 min så att bränslet går igenom hela systemet ut i
injectorerna.
Blanda aldrig olja i bränslet !

2. Slå i ca 2ml (ej mer) Quicksilver TCW-3 Premium Plus tvåtaktsolja i varje
tändstiftshål, varpå motorn drages runt medsols flera varv för hand via
svänghjulet innan tändstiften återmonteras!

Viktigt: Följ alltid instruktionerna som finns att läsa i Instruktionsboken
eller Servicemanualen till din motor.

Åtgärder 4-taktsmotorer (tillägg utöver vanlig 2-takt)

1. Kontrollera och vid behov justera ventilspelet

2. Byt motorolja samt oljefilter

3. Inspektera kamaxelremmen

4. Tillsätt "Gasoline Stabilizer" eller Marine Fuel System Treatment and Stabilizer" i vinterbränslet, varpå motorn skall köras på ca 2000varv i minst 20 min så att bränslet går igenom hela systemet ut i injectorer/förgasare.

Viktigt: Följ alltid instruktionerna som finns att läsa i Instruktionsboken
eller Servicemanualen till din motor

 


Hem!


Serviceinfo!


Senast ändrad: 02 mars 2003

 

Copyright © 2000 Bällsta Marinservice.